Interpretation of soil erosion in a polish loess area using OSL, Cs-137, Pb-210(ex), dendrochronology and micromorphology - case study: Biedrzykowice Site (S Poland)
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej (Politechnika Śląska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Geochronometria
ISSN
1733-8387
EISSN
1897-1695
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
1
Strony od-do
57-78
Numer tomu
46
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
holocene soil erosion
colluvial sediment
geochronology
optical dating
micromorphology
dendrochronology
pl
holoceńska erozja gleby
osad koluwialny
geochronologia
datowanie optyczne
mikromorfologia
dendrochronologia
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000130096
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych