Luminescence chronostratigraphy for the loess deposits in Zlota, Poland
PBN-AR
Instytucja
Instytut Fizyki-Centrum Naukowo - Dydaktyczne Politechniki Śląskiej (Politechnika Śląska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Geochronometria (30pkt w roku publikacji)
ISSN
1733-8387
EISSN
1897-1695
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
1
Strony od-do
44-55
Numer tomu
45
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
luminescence dating
post-IR IRSL
loess stratigraphy
pl
datowanie luminescencyjne
post-IR IRSL
stratyfikacja lessowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000121626