Identification of N-terminally truncated derivatives of insulin analogs formed in pharmaceutical formulations
PBN-AR
Instytucja
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
PHARMACEUTICAL RESEARCH (40pkt w roku publikacji)
ISSN
0724-8741
EISSN
1573-904X
Wydawca
SPRINGER/PLENUM PUBLISHERS
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
7
Strony od-do
1-8 (143)
Numer tomu
35
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
angielski
insulin
insulin analogs
insulin impurities
peptide mass fingerprinting
truncation
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Przed publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Purpose Isolation and identification of unknown impurities of recombinant insulin lispro (produced at IBA) formed during accelerated stability testing of pharmaceutical solutions. For comparative purposes also commercially available formulations of recombinant human insulin (Humulin S®; Lilly), recombinant insulin lispro (Humalog®; Lilly), recombinant insulin aspart (NovoRapid® Penfill®; Novo Nordisk), recombinant insulin detemir (Levemir®; Novo Nordisk) and recombinant insulin glargine (Lantus®; Sanofi-Aventis) were analyzed. Methods The impurities of insulin analogs were isolated by RP-HPLC and identified with peptide mass fingerprinting using MALDI-TOF/TOF mass spectrometry. Results The identified derivatives were N-terminally truncated insulin analog impurities of decreased molecular mass of 119, 147 and 377 Da related to the original protein. The modifications resulting in a mass decrease were detected at the N-terminus of B chains of insulin lispro, insulin aspart, human insulin, insulin glargine, insulin detemir in all tested formulations. To our knowledge it is the first time that these impurities are reported. Conclusions The following derivatives formed by truncation of the B chain in insulin analogs were identified in pharmaceutical formulations: desPheB1-N-formyl-ValB2 derivative, desPheB1 derivative, pyroGluB4 derivative.
Inne
System-identifier
PX-5d513a8ed5de5e8c1cba124c
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych