Analysis and comparison of the continuous detonation velocity measurement method with the standard method
PBN-AR
Instytucja
Główny Instytut Górnictwa
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Materiały Wysokoenergetyczne
ISSN
2083-0165
EISSN
Wydawca
Instytut Przemysłu Organicznego
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
63-72
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
Słowa kluczowe
angielski
Explosive
Velocity of detonation
Measuring method
polski
Materiał wybuchowy
Prędkość detonacji
Metoda pomiarowa
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2019-12-30
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Detonation velocity is one of the basic parameters characterising explosive materials. Its value isinfluenced bymany factors related tothe conditions under which they are used. The value of thedetonation velocity measured intheblast hole may differ from the value measured utilising thestandard method under laboratory conditions. Thus, comparative velocity of detonation (VOD) tests were carried out, which included the start-stop method (in accordance withthePN-EN 13631-14:2003 standard) and the continuous method (utilising theMicroTrapTM VOD/Data Recorder). Ananalysis of the influence of ambient temperature ontheresistance changes ofthe measurement probes in the continuous VOD method wasalso carriedout. Basedon theconducted comparative tests for5 types of emulsion explosives cartridges used inthe mining industry, it was determined that the MicroTrapTM recorder enables theobtaining ofresults complementary withtheones obtained using the standard method.
Język
polski
Treść
rędkość detonacji jest jednym zparametrów charakteryzujących materiały wybuchowe. Najejwartość wpływa wiele czynników związanych zwarunkami, w jakich są stosowane. Wartość prędkości detonacji zmierzonej w otworze strzałowym może różnić się od wartości zmierzonej metodami znormalizowanymi w warunkach laboratoryjnych. W związku z powyższym przeprowadzono badania porównawcze metod pomiaru prędkości detonacji, wtym metody odcinkowej (zgodnej znormą PN-EN 13631-14:2003) orazciągłej (przypomocy urządzenia MicroTrapTM VOD/Data Recorder). Przeprowadzono także analizę wpływu temperatury otoczenia nazmianę oporności sond pomiarowych w ciągłym systemie pomiaru prędkości detonacji. Na podstawie przeprowadzonych badań porównawczych dla5typów nabojowanych materiałów wybuchowych emulsyjnych stosowanych wgórnictwie stwierdzono, że przyrząd MicroTrapTM pozwala nauzyskanie wyników komplementarnych z wynikami badań prowadzonymi metodą znormalizowaną.
Inne
System-identifier
PX-5e21b5d6d5def97b803cbcc8
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych