Fitocenozy zespołu rdestnicy wydłużonej Potametum praelongi w starorzeczach południowo-zachodniej Polski
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0009-6172
EISSN
Wydawca
Instytut Ochrony Przyrody PAN
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
5
Strony od-do
379-384
Numer tomu
74
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Potamogeton praelongus
ginące zbiorowisko
Potametea
Streszczenia
Język
pl
Treść
Zespół rdestnicy wydłużonej Potametum praelongi Sauer 1937 należy do jednego z najrzadziej spotykanych zbiorowisk roślin wodnych w Polsce. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego rozmieszczenia i charakterystyki Potametum praelongi w starorzeczach na terenie Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Badania wykonano w latach 2000–2015. Stwierdzono pięć dotychczas nieznanych stanowisk tego zbiorowiska w starorzeczach Odry.
Inne
System-identifier
UO2962ce76d36243929ab2efce3baf8497