Nowe stanowisko linderni mułowej Lindernia procumbens na Śląsku Opolskim
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Chrońmy Przyrodę Ojczystą (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0009-6172
EISSN
Wydawca
Instytut Ochrony Przyrody PAN
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
64-67
Numer tomu
73
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
gatunki namułkowe
rozmieszczenie
stawy hodowlane
południowo-zachodnia Polska
en
Isoëto-Nanojuncetea species
distribution
fish ponds
south-western Poland
Streszczenia
Język
pl
Treść
Lindernia mułowa Lindernia procumbens (Krocker) Philcox jest rośliną roczną, pojawiającą się w lipcu, kwitnie i owocuje w sierpniu, kończy rozwój późną jesienią wraz z pierwszymi przymrozkami. W Polsce występuje ona bardzo rzadko na rozproszonych stanowiskach, skupionych głównie w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz w dorzeczu górnej Wisły, w miejscach wilgotnych, mulistych lub piaszczystych, na brzegach obu rzek i ich starorzeczy, a także na dnie wysychających stawów hodowlanych, w zbiorowiskach namułkowych z klasy Isoëto-Nanojuncetea. Nowe stanowisko tego gatunku stwierdzono w 2015 roku na dnie wyschniętego stawu hodowlanego w Gąsiorowicach koło Strzelec Opolskich na Śląsku Opolskim
Język
en
Treść
Lindernia procumbens is considered as a taxon endangered in Poland (category E) and critically endangered in Opole Silesia (category CR). In Poland, this species occurs very rarely at scattered localities, concentrated mainly in the basin of the upper and middle Odra river and the basin of the upper Wisła river. This species occurs in wet, muddy or sandy sites, on sides of rivers and oxbow lakes and on bottoms of drying fish ponds in alluvial communities from Isoëto-Nanojuncetea class. In 2015 the new locality of Lindernia procumbens was found in Gąsiorowice (50°55′97,00″N, 18°35′73,59″E) on the Opole Silesia (SW Poland) in the drying fish pond in the phytocoenoses Eleocharetum ovatae
Inne
System-identifier
UO4fb68cbba52e443c8815b40d25443890