Physicochemical Properties of Thermal Brines from Wołczyn in Opole Silesia (SW Poland) as a Determinant of the Method of Their use in Preventive Physiotherapy and Balneotherapy
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Acta Balneologica (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2082-1867
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Balneologii, Bioklimatologii i Medycyny Fizykalnej ; Wydaw. Aluna
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
2(152)
Strony od-do
125-128
Numer tomu
60
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
solanki termalne
balneoterapia
fizjoprofilaktyka
Wołczyn
Śląsk Opolski
en
thermal brine
balneotherapy
preventive physiotherapy
Wołczyn
Opole Silesia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wołczyn to miasto leżące w województwie opolskim na Nizinie Śląskiej, w obrębie Monokliny Przedsudeckiej. Na terenie tym występuje ujęcie mineralnej solanki termalnej „Wołczyn VII A”, która kwalifikuje się do wykorzystania w profilaktyce i lecznictwie. Ze względu na brak w regionie ośrodków balneologicznych, istnieje zapotrzebowanie na rozwój tego typu form wykorzystania tworzyw balneologicznych. Zastosowanie solanek z Wołczyna w celach profilaktyczno-leczniczych, rekreacyjnych jak również jako tężnie, stwarza perspektywy nowej strategii w polityce zdrowotnej Śląska Opolskiego.
Język
en
Treść
Wołczyn is a town located in the Opole Province in the Silesian Lowlands within the area of the Fore-Sudetic Monocline. There situated is the Wołczyn VIIA intake of thermal mineral brine, which qualifies for use in preventive and medical treatment. Due to the lack of balneological centres in the region, there is a need for the development of such forms of use of balneological materials. The use of Wołczyn brine for preventive, therapeutic, recreational and as a graduation tower purposes creates a perspective for a new strategy in the health policy of Opole Silesia.
Inne
System-identifier
UOab27bd6f96b5412aa48d45402faf61e9