"Wieloświaty" narracyjnych gier fabularnych a wartości w życiu młodych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Opolski)
Książka
Tytuł książki
Edukacja - w stronę kluczowych wartości : materiały Sekcji VII Dziewiątego Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego w Białymstoku 2016
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-63911-28-7
Wydawca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
"Wieloświaty" narracyjnych gier fabularnych a wartości w życiu młodych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
113-132
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.95
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny
Nazwa konferencji
9 Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny
Początek konferencji
2016-09-21
Koniec konferencji
2016-09-23
Lokalizacja konferencji
Białystok
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
UO1a54b15ef0bf461d99a58d1ef9848311