Polityczne i kryminalne tło zbrodni w Potępie (1932 r.)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Pogranicze : Polish Borderlands Studies (8pkt w roku publikacji)
ISSN
2353-3781
EISSN
2353-3781
Wydawca
Uniwersytet Opolski. Instytut Politologii
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
1
Strony od-do
7-25
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.9
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Potempa/Potępa
mord w Potępie
Konrad Piecuch
en
Potempa Affair
Potempa Murder of 1932
Konrad Piecuch
Konrad Pietzuch
Streszczenia
Język
pl
Treść
Opis zbrodni na Konradzie Piecuchu, polskim robotniku z Potępy na Górnym Śląsku,pojawia się we wszystkich opracowaniach poświęconych początkom Trzeciej Rzeszy. Autorzy literatury przedmiotu wskazują na mord, popełniony w nocy z 9 na 10 sierpnia 1932 r., jako przykład bezwzględnych metod walki politycznej hitlerowskich bojówek. Jednostronna interpretacja wypadków w Potępie, omawiana jest w powojennych opracowaniach historycznych polskich autorów, którzy zapewne z pobudek ideologicznych, nie dostrzegali kryminalnych motywów zbrodni. Tekst niniejszy pokazuje głośne zabójstwo z obu perspektyw. Nawiązuje w ten sposób do artykułu Richarda Bessela z 1977 r., który jako jedyny badacz próbował wskazać szersze tło tych wypadków. Artykuł obejmuje analizę sytuacji politycznej początku lat trzydziestych w Niemczech i na górnośląskim pograniczu, w tym opracowanie (po raz pierwszy w druku), wyników wyborów do Reichstagu i Parlamentu Krajowego, prezydenckich oraz do Zgromadzenia Powiatowego w latach 1928-1933 w Potępie. Na podstawie kwerendy archiwalnych źródeł niemieckojęzycznych, dokonano ponownej rekonstrukcji wypadków w górnośląskiej osadzie. Dzięki temu, obecny od ponad osiemdziesięciu lat w europejskiej historiografii obraz wydarzeń w Potępie, mógł zostać wzbogacony o kolejne aspekty. W tekście poddano również w wątpliwość oficjalną wersję biogramu ofiary mordu, Konrada Piecucha.
Język
en
Treść
Murder of Konrad Piecuch, a Polish worker from Potępa in Upper Silesia, appears in all publications devoted to the origins of the Third Reich. The authors describe the murder committed on the night of August 9, 1932, as an example of the ruthless methods of political struggle of the Nazis. One-sided interpretation of the events in Potępa is also discussed in postwar historical writings of Polish authors. These writers did not perceive criminal motives of the murder. The following text shows the famous murder from both perspectives. This is how it referrs to the article by Richard Bessel from 1977. For the first time in history, results of the election to the Reichstag and Landtag held from 1928 to 1933 in Potepie have been published. The author questions the official version of Konrad Piecuch’s biography, the murder victim.
Inne
System-identifier
UO2f9824c696ec4858946cd52026b1736b