Fitocenozy mannicy odstającej i solirodu zielnego Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae (Wilkoń-Michalska 1963) R. Tx. 1974 w rezerwacie przyrody Ciechocinek - doniesienie o jego aktualnym rozmieszczeniu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczo-Techniczny (Uniwersytet Opolski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Przyrodniczy
ISSN
1230-509X
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
2
Strony od-do
43-48
Numer tomu
30
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
ginące zbiorowiska solniskowe
warunki występowania
Natura 2000
en
endangered salt communities
occurrence conditions
Natura 2000
Streszczenia
Język
pl
Treść
Rezerwat przyrody Ciechocinek w Ciechocinku o powierzchni 1,88 ha, został założony w 1963 r. w celu ochrony śródlądowych zbiorowisk solniskowych. Od 2009 r. rezerwat zlokalizowany jest w granicach obszaru Natura 2000 Ciechocinek (PLH040019) o powierzchni 13,23 ha. Obecnie najwyższe zasolenie i występowanie fitocenoz zespołu mannicy odstającej i solirodu zielnego Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae (Wilkoń-Michalska 1963) R. Tx. 1974 zostało stwierdzone w obrębie płytkiego rowu odprowadzającego słone wody burzowe spod tężni solankowych, tężni nr 2 i 3. W latach 2015–2017 r. zbiorowiska solniskowe obejmowały niewielką część rezerwatu i obszaru Natura 2000, o powierzchni około 25 m2 , a populacja solirodu zielnego Salicornia europaea na tym stanowisku wynosiła około tysiąca osobników.
Język
en
Treść
“Ciechocinek” nature reserve in Ciechocinek (N Poland) with the total area of 1.88 ha, was established in 1963 to protect inland salt communities. Since 2009 Natura 2000 site Ciechocinek (PLH040019) with area of 13.23 ha encapsulates the reserve. Currently, the highest salinity and salt phytocenoses Puccinellio distantis-Salicornietum brachystachyae (Wilkoń-Michalska 1963) R. Tx. 1974 were observed within a shallow ditch draining salty storm water from salt graduation towers, mainly no. 2 and 3. Communities of this type in years 2015–2017 were small part of the nature reserve and Natura 2000 site, with the total area of 25 m2 , population of Salicornia europaea amounts about thousand individuals.
Inne
System-identifier
UOf20d888ff8c34c23a4abff76deafe875