Cechy fonetyczne o podłożu gwarowym w wypowiedziach uczniów szkoły podstawowej (kl. I–VI) = Phonetic Features of Dialect Origin in Primary School Pupils (Grade 1 to 6)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Łódzki)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rozprawy Komisji Językowej
ISSN
0076-0390
EISSN
2450-9310
Wydawca
Łódzkie Towarzystwo Naukowe
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
Strony od-do
219-138
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
dialektologia
gwara
cechy fonetyczne
dydaktyka
angielski
dialectology
dialect
phonetics
didactics
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Dzieci kształtują swój język pod wpływem najbliższych. Od nich słyszą pierwsze słowa, zdania i do nich też kierują swoje pierwsze konstrukcje językowe. Z bagażem doświadczeń i sprawności językowych wyniesionych z domu dzieci rozpoczynają edukację szkolną. Dlatego szkoła staje się między innymi miejscem, gdzie obserwować można współfunkcjonowanie różnych odmian polszczyzny. Celem artykułu jest omówienie charakterystycznych dla ustnych wypowiedzi uczniów szkół podstawowych cech językowych mających podłoże gwarowe, określenie ich pochodzenia i repartycji ze względu na etap edukacyjny oraz zwrócenie uwagi na aspekt dydaktyczny, tj. na konsekwencje cech o podłożu gwarowym dla dydaktyki.
Cechy publikacji
Artykuł naukowy w czasopiśmie polskim
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
PX-5e32929cd5dea045794a9d68
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych