Wielokierunkowy wpływ diety wegetariańskiej na styl życia i zdrowie osób w różnych grupach wiekowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : Żywność i żywienie, Część I
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-65677-19-8
Wydawca
Młodzi Naukowcy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Wielokierunkowy wpływ diety wegetariańskiej na styl życia i zdrowie osób w różnych grupach wiekowych
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
7-14
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
pl
wegetarianizm
nawyki żywieniowe
zdrowy styl życia
Streszczenia
Język
pl
Treść
Celem pracy było przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z wegetarianizmem oraz analiza zmian, jakie zachodzą w życiu osób, które zdecydowały się wykluczyć mięso ze swojego jadłospisu. Przeprowadzono badanie ankietowe, w którym wzięło udział 400 osób z całej Polski. Wśród respondentów było 376 kobiet i 24 mężczyzn. Autorski formularz składał się z 35 pytań otwartych i zamkniętych. Pierwsza część kwestionariusza dotyczyła podstawowych informacji, natomiast drugi rodzaj pytań związany był z zagadnieniami dotyczącymi wpływu diety wegetariańskiej na różne aspekty stylu życia i zdrowia. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że wegetarianie posiadają dużą wiedzę na temat stosowanej diety oraz starają się kontrolować stan zdrowia przeprowadzając badanie laboratoryjne. Dieta wegetariańska w dużym stopniu oddziałuje na prowadzony przez nich styl życia, w szczególności na poziom aktywności fizycznej i sposób przygotowania potraw.
Inne
System-identifier
UR2e12dd76462b42e7931f3cfd9d694cdf