Tritordeum: saccharide profiles in wort and beer from a novel raw cereal material
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Proceedings of the 15th International Conference on Polysaccharides - Glycoscience : 13-15 November 2019, Prague, Czech Republic
Data publikacji
2019
ISBN
978-80-88307-04-4
Wydawca
Czech Chemical Society
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Tritordeum: saccharide profiles in wort and beer from a novel raw cereal material
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
141-144
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
15th ICPG
Nazwa konferencji
15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience
Początek konferencji
2019-11-13
Koniec konferencji
2019-11-15
Lokalizacja konferencji
Praga
Kraj konferencji
CZ
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
en
Treść
A novel cereal species Tritordeum (Tritordeum Ascherson et Graebner) has been created by hybridization between the durum wheat (Triricum durum) and wild barley species of Chilean origin (Hordeum chilense). It offers, among others, more favourable gluten profile and five-fold more antioxidants like carotenoids and tocopherols, which makes it an interesting material to produce functional beer as an alternative for consumers suffering from coeliac disease. The beer was prepared with the addition of 0–100% of tritordeum malt to the classic raw material. The saccharide profile was monitored in wort and in the final product by using the high-performance ion-exchange chromatography.
Inne
System-identifier
UR3d15a8752a7b4c68a94b08f54e9faa97