Wpływ stresu na nawyki żywieniowe studentów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Technologii Żywności (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne (5pkt w roku publikacji)
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
34
Strony od-do
21-33
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.6
Słowa kluczowe
pl
stres
dieta
styl życia
zdrowie
en
stress
diet
lifestyle
health
Streszczenia
Język
pl
Treść
Pojęcie stresu pojawiło się w literaturze końcem XX w. Obecnie, stres jest wszechobecnym zjawiskiem, któremu sprzyja szybkie tempo życia, konflikty oraz praca. Człowiek, szukając metod radzenia sobie ze stresem, często sięga po jedzenie. Pokarm może służyć jako rekompensata złego nastroju, środek odwracający uwagę od trudnych sytuacji, bądź też forma ucieczki od zagrożenia. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu stresu na zachowania żywieniowe studentów. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że stres wpływa na zmianę nawyków żywieniowych tej grupy osób. Stres wiąże się ze wzrostem częstości pojadania między posiłkami. Stwierdzono istotny związek między płcią, a sposobem radzenia sobie ze stresem, podejmowaną aktywnością zawodową, a częstością narażenia na stres oraz między BMI a sytuacjami, w których studenci sięgają po przekąski.
Język
en
Treść
The definition of stress appeared in the literature at the end of the twentieth century. Stress in an ubiquitous phenomenon related with fast life, conflicts and work. People seek a way to cope with the tension associated with stress and often reach for food. Food can serve as a compensation for bad mood, a distraction from a difficult situation, or as a form of escape from the threat. The purpose of this work was to assess the impact of stress on nutritional behavior the students. On the basis of the research, can be stated that stress affects the changing of eating habits among students. Stress is linked to an increase in the frequency of eating between main meals. There is a significant relationship between gender, Body Mass Index (BMI) and the way to deal with stress.
Inne
System-identifier
UR7905f3363bf740758984c38b189f8229