Biochar changes in soil based on quantitative and qualitative humus compounds parameters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Soil Science Annual (14pkt w roku publikacji)
ISSN
2300-4967
EISSN
2300-4975
Wydawca
Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
4
Strony od-do
234-242
Numer tomu
69
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
biowęgiel
węgiel kwasów humusowych
gleba
słoma pszenna
węgiel organiczny
en
biochar
humus
compounds
soil
wheat straw
organic carbon
Streszczenia
Język
pl
Treść
Ze względu na niepodważalne znaczenie próchnicy glebowej w wielu procesach biochemicznych, a także jej rosnący deficyt szczególnie w glebach lekkich, stale poszukuje się alternatywnych źródeł tego składnika. Biorąc pod uwagę stabilność fizyczną, chemiczną i biologiczną, takim źródłem może być stały produkt termicznej konwersji biomasy zwany biowęglem. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu dodatku słomy pszennej (Triticum aestivum L.) i wyprodukowanego z niej biowęgla w dawkach 0,2%, 0,5%, 1% i 2% na parametry ilościowe i jakościowe próchnicy. Stwierdzono, że niezależnie od terminu analizy bo zastosowaniu 1% i 2% do gleby, w porównaniu do takich samych dawek słomy nieprzekształconej termicznie, zawartość Corg w glebie istotnie się zwiększyła. Wykazano znacznie mniejszy udział Cext w zawartości Corg w glebie obiektów, w których zastosowano biowęgiel w dawkach 1% i 2%, w porównaniu do równoważnych dawek słomy pszennej. Dodatek biowęgla do gleby w porównaniu do obiektów bez dodatków organicznych (C, MF) oraz do obiektów ze słomą pszenną, zwłaszcza w większych dawkach (1%, 2%), po 254 dniach inkubacji zmniejszył udział węgla kwasów humusowych (CHA, CFA) w zawartości węgla organicznego. Niezależnie od terminu istotnie zwiększyła się także zawartość węgla niehydrolizującego w glebie obiektów, w których zastosowano dodatek 1% i 2% biowęgla. Wskazuje to na większą stabilizację związków próchnicznych, a zarazem mniejsza emisję CO2. Kwasy huminowe w glebie obiektów, w których zastosowano biowęgiel, zwłaszcza w dawkach 1% i 2%, charakteryzowały mniejsze wartości współczynników A2/6 i A2/4, co wskazywało na większą masę cząsteczkową i większy stopień skondensowania ich struktur aromatycznych.
Język
en
Treść
Due to the indisputable significance of humus in many biochemical processes as well as its increasing deficit particularly in light soils, alternative sources of substrates for the reproduction of this constituent should be sought. The aim of this study was to evaluate the effect of the addition of wheat straw and wheat straw biochar (in four rates) on quantitative and qualitative humus parameters. The following properties were determined in soil: pH, organic carbon, total nitrogen, humic and fulvic acids, carbon in the extract, non-hydrolysing carbon and spectrophotometric indexes for solution of humic acids including A2/6, A2/4, A4/6. After applying 1% and 2% additions of biochar to the soil, the Corg soil content significantly increased compared to the same doses of thermally unconverted straw. After 254 days of incubation, the addition of biochar to soil at higher doses, decreased the share of humic and carbon (CHA, CFA) in the Corg content compared to treatments without organic additions and WS treatment. The non-hydrolysing carbon soil content was significantly increased by treatments with 1% and 2% additions of WSB, which indicates greater stabilization of humus compounds and, at the same time, lower CO2 emission. Soil humic acids amended by treatment with biochar, especially at 1% and 2% doses, were characterized by lower A2/6 and A2/4 ratios. Recognition of changes that may occur in the quantitative composition of soil humus after the application of biochar may in the future be helpful information for determining appropriate biochar dose.
Inne
System-identifier
UR928d296a17884166bb07a602178480ae