Research on Accuracy of a Boat Position Determination Using GNSS Techniques in Kinematic Mode
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
The 10th International Conference Environmental Engineering
Data publikacji
2017
ISBN
978-609-476-044-0
Wydawca
Vilnius Gediminas Technical University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Research on Accuracy of a Boat Position Determination Using GNSS Techniques in Kinematic Mode
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-7
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
en
bathymetric surveys
hydrology
GNSS
RTK
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
10th International Conference „Environmental Engineering“
Początek konferencji
2017-04-27
Koniec konferencji
2017-04-28
Lokalizacja konferencji
Vilnius
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
The main aim of this work is research on the use of satellite positioning GNSS – RTK / RTN techniques toestimate the trajectory of a hydrographic boat. Modern hydrographic boat is the carrier of advanced bathymetrysystem, integral with GNSS positioning techniques. The key elements of the correct execution of the hydroacousticsurvey are two elements: the height of the water surface and precise determination of the position in the moment ofperforming depth measurement. Integrated Bathymetric System (ZSB) is installed on a floating platform which is inconstant motion. To obtain correct results of the hydroacoustic survey, it is necessary to know the precise (3D)position of the platform. In this paper the author presented his own research on the precise determination of accurateand reliable trajectory of a boat. The proposed method uses Real Time Kinematic (RTK) techniques of satellitepositioning GNSS (Global Navigation Satellite Systems). The article presents examples of the results obtained duringthe research work at the largest Polish river.
Inne
System-identifier
URdbed3de119c140208f907294591bd10b