Analysis of the influence of properties management in the region on the transaction prices level of unbuilt land properties - case study
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
The 10th International Conference Environmental Engineering
Data publikacji
2017
ISBN
978-609-476-044-0
Wydawca
Vilnius Gediminas Technical University
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Analysis of the influence of properties management in the region on the transaction prices level of unbuilt land properties - case study
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
1-6
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
real estates management
transaction prices
unbuilt real estates
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
10th International Conference „Environmental Engineering“
Początek konferencji
2017-04-27
Koniec konferencji
2017-04-28
Lokalizacja konferencji
Vilnius
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Oryginał autora
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
This article presents the results of analysis of the influence of selected economic, legal and environmental factors on the level of transaction prices of unbuilt land properties, in two randomly selected districts of the southern Poland. The results of the research allowed extraction of a group of factors influencing the spatial distribution of the average prices of the surveyed properties. They gave also the answer to the question about the extent to which the unit prices are confirmed by the state of properties management in the region. An analysis of the existing state in the selected region based on the analysis of the local market was performed. Furthermore, the conformity of local plans for the studied areas was examined, as well as an analysis of spatio-temporal distribution of transaction prices of real estate was performed. The research has shown that the level of transaction prices on the local real estate markets is related to the real estate management of the surveyed areas. The state of the economy is affected by many factors, most important of which seems to be the location in relation to urban areas and the condition of the access roads. The undertaken tests correspond with the directions of the world research.
Inne
System-identifier
UR801a56d4da874801b016704db246ec6a
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych