Experimental study on fatigue behavior of composite rectangular plates with circular internal delamination
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ICCST/11 : 11th International Conference on Composite Science and Technology, 4-6 April, 2017, American University of Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates : proceedings
Data publikacji
2017
ISBN
978-9948-23-359-6
Wydawca
American University of Sharjah
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Experimental study on fatigue behavior of composite rectangular plates with circular internal delamination
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
71-76
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.43
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ICCST/11 : Eleventh International Conference on Composite Science and Technology
Początek konferencji
2017-04-04
Koniec konferencji
2017-04-06
Lokalizacja konferencji
Sharjah
Kraj konferencji
AE
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-66347