Experimental studies of laminated plated structures with internal delaminations and subjected to compressive loads
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki)
Książka
Tytuł książki
ICEDyn 2019 : International Conference on Structural Engineering Dynamics, Viana do Castelo, Portugal, 24-26 June 2019 : proceedings
Data publikacji
2019
ISBN
978-989-99424-7-9
Wydawca
[s.n.]
Publikacja
Główny język publikacji
eng
Tytuł rozdziału
Experimental studies of laminated plated structures with internal delaminations and subjected to compressive loads
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
ICEDyn 2019 : International Conference on Structural Engineering Dynamics
Początek konferencji
2019-06-24
Koniec konferencji
2019-06-26
Lokalizacja konferencji
Viana do Castelo
Kraj konferencji
PT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
BPK-RID-88353