Preferencje młodych użytkowników transportu miejskiego w zakresie ICT
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-4821
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdanski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
62
Strony od-do
21-31
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Przedmiotem artykułu jest ocena uwarunkowań wprowadzania technologii ICT (ang. Information and Communication Technologies) adresowanych do grupy młodych użytkowników transportu miejskiego. Charakterystyczną cechą tej grupy jest widoczna duża akceptacja dla nowych technologii, a także umiejętność sprawnego posługiwania się platformami technicznymi, za pomocą których rozwiązania ICT udostępniane są na rynku. Reakcje tej grupy klientów transportu na rozważane innowacje zbadane zostały metodą kwestionariuszową. Uzyskane dane pokazują zarówno skalę akceptacji różnych aplikacji ICT, jak i ocenę ich przydatności. Pozwala to na sformułowanie wniosków w zakresie planowania miejskich systemów transportowych i optymalizacji ich działania, a także testowania, czy wprowadzanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań (takich jak ICT) może spowodować migrację użytkowników z segmentu indywidualnego transportu prywatnego do segmentu zbiorowego transportu publicznego.
Język
en
Treść
The paper deals with the problem of young users attitudes towards ICTs used in city transport. It reports the results of the survey conducted within this group of users offering insight into acceptance, willingness to pay and possibility for modal shift from individual transport to public transport. The results are basis for conclusions useful for operators and transport providers for designing and organizing modern transport system.
Inne
System-identifier
UOG58d81ccacbbb49348455698f03fa921f