Jakość i jej rola w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego na przykładzie Gdyni
PBN-AR
Instytucja
Wydział Ekonomiczny (Uniwersytet Gdański)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka (8pkt w roku publikacji)
ISSN
0208-4821
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Gdanski
DOI
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
62
Strony od-do
79-88
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
pl
Treść
Wielkość popytu na każdą usługę, również na usługę transportu miejskiego, jest nierozłącznie związana z jej rzeczywistą jakością, a także jakością postrzeganą zarówno przez osoby będące, jak i niebędące pasażerami tego rodzaju transportu. Głównym celem artykułu jest zobrazowanie wpływu jakości usług świadczonych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej (ZKM) w Gdyni na wielkość popytu zgłaszanego przez użytkowników. Jakość świadczonych usług jest głównym instrumentem marketingowym zarządzanym bezpośrednio przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdyni, mającym wpływ na wybór rodzaju transportu przez obecnych oraz potencjalnych konsumentów. Artykuł został podzielony na trzy części. W pierwszej części przedstawiono znaczenie jakości w kształtowaniu popytu na usługi transportu miejskiego. W drugiej części za determinantę wyboru sposobu realizacji podróży przyjęto oceny transportu miejskiego organizowanego przez ZKM w Gdyni. W trzeciej części przedstawiono główne powody rezygnowania z podróżowania transportem zbiorowym przez mieszkańców Gdyni i preferowania samochodów osobowych.
Język
en
Treść
The municipal transport is an important component of the transport systemin cities. The quality of public transport affects the demand and the number ofusers and has a large impact both on urban and social development. To make publictransport services more attractive and thereby reduce the private car use, publictransport companies should do whatever they can to guarantee a high quality of theprovided services. The first part of publication focuses on the role that quality playsin the demand for public transport. In the second part of this article the author showshow the rating of public transport determines the choice of means of transportation.The last part presents the main reasons why inhabitants of Gdynia choose to travel byprivate car rather than public transport. The results are presented in a descriptive andgraphic form.
Inne
System-identifier
UOG04194809a48647aa8e4da6c7ab897eea