Evaluation of the content of selected elements in herbs cultivated in organic farms in the Lublin region
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
IX International Scientific Symposium Farm machinery and processes management in sustainable agriculture : Symposium Proceedings / edited by Edmund Lorencowicz, Jacek Uziak, Bruno Huyghebaert
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-937433-2-2
Wydawca
Departament of Machinery Exploitation and Management of Production Processes University of Life Science in Lublin
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Evaluation of the content of selected elements in herbs cultivated in organic farms in the Lublin region
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
461-464
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IX International Scientific Symposium Farm machinery and processes management in sustainable agriculture
Początek konferencji
2017-11-22
Koniec konferencji
2017-11-24
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
4000042966
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych