Kilka uwag o elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach wywołanych wniesieniem środków ochrony prawnej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii (Uniwersytet Wrocławski)
Książka
Tytuł książki
Cyfrowe usługi publiczne w Europie
Data publikacji
2017
ISBN
978-83-63186-45-6
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Kilka uwag o elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach wywołanych wniesieniem środków ochrony prawnej
Rok publikacji
2017
Strony (od-do)
45-57
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.93
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Cyfrowe usługi publiczne w Europie, 2
Nazwa konferencji
Cyfrowe usługi publiczne w Europie, 2
Początek konferencji
2017-01-19
Koniec konferencji
2017-01-19
Lokalizacja konferencji
Poznań
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Witryna wydawcy
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
2019-10-22
Streszczenia
Język
angielski
Treść
According to the new European framework on public procurement, electronic means of communication and information should become standard means of communication and information exchange in procurement procedures. However, the means of communication that are to be used in review procedures concerning the award of public contracts is left to the Member States’ decision. The article analyses Polish regulations adopted in this regard. The purpose of this paper is not only to present to what extent means of electronic communication might be used in proceedings before National Appeal Chamber, but also to suggest methods of application of new technologies in review procedures.
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
2019PAE234438