KTCNlncDB - a first platform to investigate lncRNAs expressed in human keratoconus and non-keratoconus corneas.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Farmaceutyczny (Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Database (Oxford) (40pkt w roku publikacji)
ISSN
1758-0463
EISSN
1758-0463
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
Strony od-do
art. ID baw168 s. 1-6
Numer tomu
2017
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
en
Keratoconus - genetics
Transcriptome
RNA, long noncoding
Sequence analysis, RNA
Databases as topic
Internet
pl
Stożek rogówki - genetyka
Transkryptom
RNA długi niekodujący
Analiza sekwencji RNA
Bazy danych
Internet
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000099557
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych