Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Humanistycznych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Książka
Tytuł książki
Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich : Literatura, język, kultura, historia. Seria 4, Kultury słowiańskie wobec dziedzictwa Oświecenia
Data publikacji
2019
ISBN
9788365696298
Wydawca
Temida 2 Wydawnictwo Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa w Białymstoku
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Duchowieństwo katolickie epoki Oświecenia w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
198-207
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,55
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Streszczenia
Język
EN
Treść
As many as 54 novels by Józef Ignacy Kraszewski (1812 – 1887) are set in the 18th century, often associated with the Enlightenment movement. All of these novels feature members of the clergy. The Catholic Church was the only fully functioning institution in Poland during the 18th century, and its representatives are portrayed by Kraszewski in a very believable manner, which is confirmed by the investigations of modern historians.
Język
PL
Treść
Powieściową akcję aż 54 swoich utworów Jóef Ignacy Kraszewski (1812-1887) umieścił w XVIII wieku, kojarzonym z epoką Oświecenia. We wszystkich tych powieściach pojawiły się postacie duchownych. Kościół katolicki w Rzeczypospolitej w XVIII wieku był jedyną sprawnie działającą instytucją, a jego przedstawiciele na kartach powieści Kraszewskiego zostali przedstawieni bardzo wiarygodnie. Potwierdzaja to badania współczesnych historyków.
Inne
System-identifier
148184