Formation and properties of DBC/PLA microfibres
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Progress on Chemistry and Application of Chitin and Its Derivatives (11pkt w roku publikacji)
ISSN
1896-5644
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2017
Numer zeszytu
brak
Strony od-do
5-13
Numer tomu
22
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.45
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
electrospinning
dibutyrylchitin
PLA
microfibres
pl
elektroprzędzenie
dibutyrylochityna
PLA
mikrowłókna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
XXII konferencja PTCh "Nowe aspekty w chemii i zastosowanie chityny i jej pochodnych"
Początek konferencji
2016-09-14
Koniec konferencji
2016-09-16
Lokalizacja konferencji
Malbork
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000018488
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych