The opportunities for obtaining of the biogas on methane fermentation from marine algae biomass and water plant biomass
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
BIO Web of Conferences
ISSN
EISSN
2117-4458
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
Article Number 01007
Strony od-do
1-6
Numer tomu
10
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.35
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
en
biogas
methane fermentation
biomass
pl
biogaz
fermentacja metanowa
biomasa
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Contemporary Research Trends in Agricultural Engineering
Początek konferencji
2017-09-25
Koniec konferencji
2017-09-27
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000019513
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych