The variability of the planktonic algae biomass and their species structure in the ponds of the Park and Palace Complex in Żywiec
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Materiałów, Budownictwa i Środowiska (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Journal of Ecological Engineering
ISSN
2299-8993
EISSN
2081-139X
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
7
Strony od-do
53-60
Numer tomu
20
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.4
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
en
planktonic algae biomass
urban park ponds
pl
biomasa glonów plantkonowych
miejskie stawy parkowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Początek konferencji
2019-09-09
Koniec konferencji
2019-09-11
Lokalizacja konferencji
Kazimierz Dolny
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0000020113
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych