Changes in carbohydrate contents in table potato tubers under the influence of soil conditioner UGmax
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
International Scientific Conference : "New trends in food safety and quality" : programme and abstracts, 12-14 June 2019, VMU Agriculture Academy
Data publikacji
2019
ISBN
978-609-467-401-3
Wydawca
Vytautus Magnus University Agriculture Academy
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Changes in carbohydrate contents in table potato tubers under the influence of soil conditioner UGmax
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
107-107
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
pl
Bulwy
Materiały konferencyjne
Preparat UGmax
Węglowodany
Ziemniaki konsumpcyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
International Scientific Conference : "New trends in food safety and quality"
Początek konferencji
2019-06-12
Koniec konferencji
2019-06-14
Lokalizacja konferencji
Kowno
Kraj konferencji
LT
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0273002147683