Husarskie zabawy piórem. Obraz towarzystwa rycerskiego w wierszach z rękopisu Biblioteki Jagiellońskiej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Rocznik Lituanistyczny
ISSN
2450-8446
EISSN
2450-8454
Wydawca
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
DOI
Rok publikacji
2019
Numer zeszytu
Strony od-do
211-232
Numer tomu
5
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,1
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
polski
husaria
wiersze okolicznościowe
rejestr wojskowy
angielski
hussars
occasional poems
military register
Streszczenia
Język
polski
Treść
W artykule omawiane są wiersze husarzy zachowane w rękopisie Biblioteki Jagiellońskiej (Przyb. 217/61). Aleksander Cedrowski w rymowanym rejestrze jednostki wojskowej żartobliwie scharakteryzował znanych mu osobiście towarzyszy, natomiast anonimowy autor opisał wierszem zapusty roku 1651 odbyte u Mikołaja Kisiela, goszczącego w swoim domu wymienionych z nazwiska husarzy. Z kolei w listach poetyckich Daniela Koźmickiego i Andrzeja Zborowskiego znalazła się polemika dotycząca kondycji rycerza i małżonka. Utwory okolicznościowe ukazują też aprowizacyjne kłopoty husarzy, przebywających w 1659 r. na leżach w województwie nowogródzkim.
Język
angielski
Treść
The article discusses the poems written by hussars preserved in a manuscript kept in the Jagiellonian Library (ref. no. Przyb. 217/61). In the rhymed register of a military unit, Aleksander Cedrowski facetiously characterised his comrades known to him personally, while the anonymous author described in a poem the Shrove Tuesday party held by Mikołaj Kisiel, who hosted in his house the hussars mentioned by name. In the poetic letters by Daniel Koźmicki and Andrzej Zborowski, on the other hand, there is a polemic about the condition of the knight and spouse. The occasional poems also show the problems with provisions of the hussars who stayed for winter in the Nowogródek Voivodeship (now Navahrudak, Belarus) in 1659.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
3343100162702
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych