Numerical model of glulam beam delamination in dependence on cohesive strength
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Lubelska)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
AIP Conference Proceedings
ISSN
0094-243X
EISSN
Wydawca
American Institute Physics
DOI
Rok publikacji
2018
Numer zeszytu
nr 1
Strony od-do
050005-1-050005-7
Numer tomu
1922
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
tak
Indeksowana w Web of Science Core Collection
tak
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics (CMM 2017)
Początek konferencji
2017-09-13
Koniec konferencji
2017-09-16
Lokalizacja konferencji
Lublin
Kraj konferencji
pl
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
This paper presents an attempt of using a finite element method for predicting delamination of a glue laminated timber beam through a cohesive layer. There were used cohesive finite elements, quadratic stress damage initiation criterion and mixed mode energy release rate failure model. Finite element damage was equal to its complete stiffness degradation. Timber material was considered to be an orthotropic with plastic behaviour after reaching bending limit.
Inne
System-identifier
7318
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych