Methods for determining elastic modulus in natural plant stems
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa i Architektury (Politechnika Lubelska)
Książka
Tytuł książki
Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III
Data publikacji
2019
ISBN
9780367075095
Wydawca
CRC Press / Balkema
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Methods for determining elastic modulus in natural plant stems
Rok publikacji
2019
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
ESaT 2018
Nazwa konferencji
3rd International Conference on Engineering Sciences and Technologies
Początek konferencji
2018-09-12
Koniec konferencji
2018-09-14
Lokalizacja konferencji
Tatranské Matliare
Kraj konferencji
sk
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
17272