Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 03:27:13 przez:
Źródło
Ginekologia Polska (segment A pozycja 4294, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/03/2019 15:23:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Teorie komunikacji i mediów. 8, Horyzonty komunikacji
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/06/2019 05:18:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 11:14:29 przez:
Źródło
EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING (segment A pozycja 3666, 45 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/08/2017 23:12:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Sučasnì Tendencìì Mìžnarodnih Vìdnosin : polìtika, ekonomìka, pravo
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2017 03:31:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dziennikarstwo i Media (segment B pozycja 599, 5 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 06:42:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych : kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje : księga abstraktów
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 10:34:40 przez:
Źródło
Ginekologia Polska (segment A pozycja 4294, 15 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 15:24:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Studia Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Cz. 1, Porządek wobec wyzwań swoich czasów ; Cz. 2, Człowiek i emocje w badaniach humanistycznych i społecznych
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2017 03:31:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Estudios Hispánicos (segment C pozycja 1186, 10 pkt.)
Rok
2015