Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:04 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 20)
Źródło
AEROBIOLOGIA (segment A pozycja 362, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 04:02:10 przez:
Źródło
International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 14:50:45 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Antyodżywcze i antyzdrowotne aspekty żywienia człowieka.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 14:51:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Alergologia.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2020 14:51:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Alergologia.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:32:09 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Źródłowe Zdarzenia Ewaluacyjne
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 03:26:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/11/2017 06:46:10 przez:
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/02/2017 03:35:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 17)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:13:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów Polski : praca zbiorowa.
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/02/2017 03:35:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/01/2017 02:34:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 15)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 09:10:20 przez:
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 08:39:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2020 03:31:24 przez:
Źródło
Alergoprofil (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/03/2020 03:39:26 przez:
Źródło
Alergoprofil (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/03/2020 03:35:12 przez:
Źródło
Alergoprofil (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2020 03:39:30 przez:
Źródło
Alergoprofil (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/02/2017 03:31:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Alergoprofil (segment B pozycja 126, 6 pkt.)
Rok
2016