Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej (segment B pozycja 2998, 13 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 25)
+ 25
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/07/2016 17:08:02 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:52:38 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/04/2017 13:05:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 48)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Rynek finansowy jako mechanizm alokacji zasobów w gospodarce
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Unia bankowa
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia (segment B pozycja 735, 9 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/08/2019 12:18:02 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Sektor finansów publicznych a rozwój gospodarki : problemy i dylematy
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Nauki ekonomiczne : stylizowane fakty a wyzwania współczesności : IX Kongres Ekonomistów Polskich
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:33 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Ekonomia, finanse, bankowość : księga jubileuszowa Profesor Ewy Bogackiej-Kisiel
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/08/2018 14:35:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Interdyscyplinarność w naukach ekonomicznych : zastosowanie metod i technik neuronauki poznawczej oraz modeli kognitywistyki
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 04:06:40 przez:
Źródło
Estudios en Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de Celaya
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:39 przez:
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu (segment B pozycja 3022, 9 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/08/2018 03:31:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia (11pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 173, 11 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Europejska unia bankowa
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 11:50:20 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Bankowość
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/02/2019 03:34:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Finanse, Czasopismo Komitetu Nauk o Finansach PAN (segment B pozycja 733, 12 pkt.)
Rok
2015