Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2018 03:22:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
INSECT MOLECULAR BIOLOGY (segment A pozycja 4992, 35 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2017 09:57:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
BOTANICAL JOURNAL OF THE LINNEAN SOCIETY (segment A pozycja 1683, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/02/2017 10:18:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Hydrobiologia (segment A pozycja 4608, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Acta Zoologica Cracoviensia (segment B pozycja 84, 13 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:11:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:24:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
FOLIA ZOOLOGICA (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3968, 20 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2017 03:20:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
JOURNAL OF INSECT CONSERVATION (segment A pozycja 6715, 35 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
CANADIAN ENTOMOLOGIST (segment A pozycja 1890, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:21:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Folia Biologica (Kraków) (segment A pozycja 3958, 20 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:24:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
AQUATIC ECOLOGY (25pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 997, 25 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:11:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:19:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:11:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 13:03:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 16:11:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 12:24:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 13:06:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona.
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 13:09:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona.
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2017 03:20:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Insect Conservation and Diversity (segment A pozycja 4991, 40 pkt.)
Rok
2014