Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:44 przez:
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 587)
Źródło
European Physical Journal. A (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3730, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:44 przez:
Źródło
Archives of Medical Science (segment A pozycja 1061, 30 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:42:56 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
24th International Conference Mixed Design of Integrated Circuits and Systems (MIXDES)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:00:29 przez:
Źródło
2014 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) [Dokument elektroniczny]. 8–15 Nov. 2014, [Seattle, USA]
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:00:29 przez:
Źródło
2015 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) [Dokument elektroniczny]. Oct. 31–Nov. 7 2015, [San Diego, California]
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:40 przez:
Źródło
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (segment A pozycja 8954, 25 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 145)
Źródło
European Physical Journal. C (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3732, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:38:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 143)
Źródło
European Physical Journal. C (40pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 3732, 40 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:56:40 przez:
Źródło
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators Spectrometers, Detectors and Associated Equipment (segment A pozycja 8954, 25 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:00:29 przez:
Źródło
2014 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) [Dokument elektroniczny]. 8–15 Nov. 2014, [Seattle, USA]
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/04/2017 03:23:49 przez:
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:47 przez:
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/04/2017 03:23:49 przez:
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 08:00:16 przez:
Źródło
2014 IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference (NSS/MIC) [Dokument elektroniczny]. 8–15 Nov. 2014, [Seattle, USA]
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2019 05:47:43 przez:
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2019 05:47:57 przez:
Źródło
Indian Journal of Surgery (segment A pozycja 4890, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:23:47 przez:
Źródło
International Journal of Surgery (segment A pozycja 5477, 30 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2019 05:48:07 przez:
Źródło
Polski Przegląd Chirurgiczny (segment B pozycja 1897, 14 pkt.)
Rok
2013