Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:26:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Cardiology Journal (segment A pozycja 1996, 20 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 14:36:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
DYSKURS. PISMO NAUKOWO-ARTYSTYCZNE ASP WE WROCŁAWIU (segment B pozycja 596, 6 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 01:31:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 22:00:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Deindywiduacja. Socjologia zachowań zbiorowych
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 15:01:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Miasto w oczach ludzi. Wizualność współczesnej ikonosfery miejskiej.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 23:32:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
PRZEGLĄD SOCJOLOGII JAKOŚCIOWEJ (segment B pozycja 2117, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 14:37:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Artystyczne (segment B pozycja 2936, 5 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/11/2016 03:00:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Proceedings of the XX National Conference Applications of Mathematics in Biology and Medicine
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:56:59 przez:
Źródło
Proceedings of the XX National Conference Applications of Mathematics in Biology and Medicine
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 15:00:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:40:02 przez:
Źródło
Gerontologia Współczesna (segment B pozycja 840, 4 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:40:02 przez:
Źródło
ROCZNIK LUBUSKI (segment B pozycja 2238, 11 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 14:44:35 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo (segment B pozycja 543, 9 pkt.)
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/05/2017 15:47:47 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/01/2019 05:19:17 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:46:32 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:19:57 przez:
Źródło
Przegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne (segment B pozycja 2124, 9 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:32:23 przez:
Źródło
Archives of Medical Science (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 1061, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2017 14:11:58 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Sociology of the Visual Sphere
Rok
2013