Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2018 08:53:50 przez:
Źródło
Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/06/2018 08:54:37 przez:
Źródło
Raport o stanie polskich miast 2017. Niskoemisyjność i efektywność energetyczna
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 05:27:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polish airports in transition : 2004-2013
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 05:26:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polish airports in transition : 2004-2013
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 05:26:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Polish airports in transition : 2004-2013
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/05/2017 01:30:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Relacje funkcjonalno-przestrzenne między ośrodkami miejskimi i ich otoczeniem w województwie pomorskim
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/10/2017 05:10:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
The LEADER Method Transferring Experience of the Visegrad Group Countries to Georgia
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 01:31:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Understanding innovation in emerging economic spaces : global and local actors, networks and embeddedness
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2017 03:30:26 przez:
Źródło
Understending Innovation in Emerging Economic Spaces: Global and Local Actors, Networks and Embeddedness
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/06/2018 14:21:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polish airports in transition 2004-2013
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/06/2018 14:21:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Polish airports in transition 2004-2013
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/06/2018 14:21:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polish airports in transition 2004-2013
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/06/2018 15:23:18 przez:
Źródło
International Journal of Agriculture Resources, Governance and Ecology
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/06/2018 15:11:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 01:30:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/05/2017 11:47:21 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2017 09:03:48 przez:
Źródło
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/05/2017 14:54:41 przez:
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/09/2018 05:10:37 przez:
Źródło
PROBLEMY ROZWOJU MIAST Kwartalnik Naukowy (segment B pozycja 2030, 8 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/06/2017 15:06:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2013