Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce (segment B pozycja 624, 9 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 04:03:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Instytut Idei
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:01:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Historyczno-społeczne aspekty starzenia się i starości : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Stawiak-Ososińskiej i Agnieszki Szplit
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 18:40:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Research Journal for Quality in Education
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 18:40:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
International Research Journal for Quality in Education
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/02/2020 04:13:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
International Journal of Psycho-Educational Sciences
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/08/2019 03:31:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
MEDICINE (segment A pozycja 8353, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:25:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Nasza Dermatologia Online (segment B pozycja 1654, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/02/2020 18:40:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
International Research Journal for Quality in Education
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:43:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (segment B pozycja 1161, 10 pkt.)
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/11/2019 10:47:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/09/2018 03:31:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Pedagogiczny (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2093, 8 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:33:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
W służbie nauki, wychowania i wartości : szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 19/04/2017 10:51:23 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
The Image of Russia in The Balkans
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/07/2018 03:24:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Dermatologic Therapy (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 2968, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/10/2019 12:05:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Proceedings of National Aviation University = Вісник Національного Авіаційного Університету
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie (segment B pozycja 2082, 7 pkt.)
Rok
2013