Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:40:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zagłada Żydów. Studia i Materiały (segment B pozycja 2907, 11 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 13:08:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:40:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Konteksty Kultury (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1393, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 03:30:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Konteksty Kultury (segment B pozycja 1393, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/11/2016 05:14:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1000)
Źródło
Physical Review Letters (segment A pozycja 9451, 45 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:44:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3000)
Źródło
Physical Review. C (segment A pozycja 9448, 45 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 09:37:49 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Alice in a World of Wonderlands: The Translations of Lewis Carroll's Masterpiece
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 23:06:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wybory mniejszości. Mniejszości w wyborach. Z badań nad partycypacją polityczną mniejszości narodowych i etnicznych
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 18:17:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
+ 4
Źródło
10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Glottodidactica (segment B pozycja 849, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Germanica Gedanensia (segment B pozycja 2472, 8 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Glottodidactica (segment B pozycja 849, 12 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/09/2017 03:31:54 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polish Journal for American Studies (segment B pozycja 1860, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 09:15:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej (segment B pozycja 2957, 7 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:48:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
JOURNAL OF MOLECULAR MODELING (segment A pozycja 6962, 25 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/01/2016 11:10:22 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Discrete Algorithms
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 14:49:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Measurement (segment A pozycja 8280, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/11/2018 10:12:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
In geveb. A Journal of Yiddish Studies
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 03:30:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
International Journal of Hydrogen Energy (35pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 5277, 35 pkt.)
Rok
2017