Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:26:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Frühes Deutsch
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 15:43:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Roczniki Psychologiczne (segment B pozycja 2297, 12 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Orbis Linguarum (segment B pozycja 1768, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/09/2019 09:59:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Le silence en mots, les mots en silence
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/04/2018 06:58:45 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
+ 1
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Colloquia Litteraria (segment B pozycja 484, 5 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:18:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Potęga intelektu. Umberto Eco: recepcja i reminiscencje w Polsce. Księga dedykowana Profesorowi Umbertowi Eco, doktorowi honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego = The Power of Intellect. Umberto Eco: Reception and Reminiscences in Poland. A Book Dedicated to Professor Umberto Eco, Doctor Honoris Causa of the University of Łódź
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 15:27:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Przestrzenie geo(bio)graficzne w literaturze
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/04/2017 14:37:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Literatura, kultura religijna, polskość : Księga jubileuszowa ofiarowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/03/2017 11:25:08 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Życie Uczelni: biulety informacyjny Politechniki Łódzkiej
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:42:18 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Anthropological Review (segment B pozycja 211, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 03:25:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
CHEMICAL PHYSICS LETTERS (segment A pozycja 2134, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 09:36:13 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Dental Forum (segment B pozycja 559, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 03:27:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Lingwistyka stosowana (segment B pozycja 1481, 13 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:26:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Economic Horizons
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:47:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ZOOTAXA (20pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 11733, 20 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2017 19:58:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
En quête du bonheur
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Mechanica (segment A pozycja 156, 30 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 03:24:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Biocybernetics and Biomedical Engineering (segment A pozycja 1446, 15 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 13:48:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Species Research
Rok
2016