Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/03/2020 16:49:33 przez:
Źródło
Bone Marrow Transplantation (segment A pozycja 1673, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2020 05:05:40 przez:
Źródło
Bone Marrow Transplantation (segment A pozycja 1673, 30 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 16:25:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Współczesne koncepcje ochrony wolności i praw podstawowych
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 19:39:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka. T. 2
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:17:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
The consequences of Membership in the EU for new Member States : structural, political and economic changes
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 21:25:00 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Uniwersalny i regionalny wymiar ochrony praw człowieka : nowe wyzwania - nowe rozwiązania. T. 3
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2017 12:23:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
Amerykański system ochrony praw człowieka : aksjologia - instytucje - efektywność. [T. 2]
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 08:44:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Procedury decyzyjne Unii Europejskiej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/04/2017 17:23:30 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Współpraca transgraniczna w administracji publicznej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 16:17:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Happy city : how to plan and create the best livable area for the people
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 19:03:08 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 00:09:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji (segment B pozycja 2102, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2020 03:32:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wroclaw Review of Law, Administration and Economics (6pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2860, 6 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/03/2017 00:09:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (segment B pozycja 2125, 8 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 19:03:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Sport w prawie europejskim, współczesne wyzwania dla teorii i praktyki
Rok
2014
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 16:25:01 przez:
Źródło
Rok
2013