Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Elektrotechniczny (segment B pozycja 2063, 14 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:24:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Humanizacja Pracy (segment B pozycja 902, 8 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:51:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
ŚLĄSKIE STUDIA POLONISTYCZNE (segment B pozycja 2649, 7 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 16:20:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego : w 110. rocznicę urodzin
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/04/2017 03:24:11 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Pogranicze. Studia społeczne (segment B pozycja 1847, 7 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/02/2017 03:07:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/03/2017 07:37:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 20)
+ 20
Redaktorzy (liczba redaktorów: 4)
Źródło
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/11/2018 03:21:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 9)
Źródło
Future Oncology (segment A pozycja 4120, 30 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:39:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
APPLIED ENERGY (segment A pozycja 932, 45 pkt.)
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/08/2018 14:33:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
The international scientific-practical conference "Development of science, education and culture of independent Kazakhstan in conditions of global challeges of modernity" devoted to 70 years anniversary of M. Auezov South Kazakhstan State University
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:21:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Przegląd Elektrotechniczny (segment B pozycja 2063, 14 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/02/2017 14:13:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Chemical and Process Engineering-Inzynieria Chemiczna I Procesowa (segment A pozycja 2118, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 02:09:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
European Union as a Global Actor
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:26:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studies of the Department of African Languages and Cultures (segment B pozycja 2617, 7 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:07:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
[13th] IFAC Conference on Programmable Devices and Embedded Systems : PDeS 2015, Cracow, May 13th - 14th, 2015. Preprints
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 04:00:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 6)
Źródło
IFAC-PapersOnLine
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 18/03/2017 18:44:47 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Renowacje i zabytki
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2018 03:33:41 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS (segment A pozycja 6086, 35 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/09/2018 03:31:06 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Journal of Physical Chemistry. A (30pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 7202, 30 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/03/2017 10:29:45 przez:
Źródło
Reumatologia (segment B pozycja 2195, 14 pkt.)
Rok
2015