Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:36:10 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Nil nisi veritas. Księga dedykowana profesorowi Jackowi Matuszewskiemu
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:28:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Stan zdrowia a procesy demograficzne w Europie Środkowej
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 19:18:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/04/2017 12:22:46 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Rycerze, wędrowcy, kacerze. Studia z historii średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy Środkowej
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:32:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Zachodnie (segment B pozycja 2607, 9 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:32:05 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Zachodnie (segment B pozycja 2607, 9 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 18:32:43 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 5)
+ 5
Źródło
Człowiek, społeczeństwo, źródło. Studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 09:06:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Journal of International Scientific Publications: Media & Mass Communication
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 13:23:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Studia Edukacyjne (segment C pozycja 3593, 13 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 09:29:09 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Nauczanie rozwijające we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego : od teorii do zmiany w praktyce
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 03:37:27 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (segment A pozycja 8604, 35 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 01/03/2017 22:01:57 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Model nauczania rozwijającego we wczesnej edukacji według Lwa S. Wygotskiego : gotowość studentów i nauczycieli : możliwości aplikacji / red. Ewa Filipiak, Ewa Lemańska-Lewandowska
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 04/04/2017 14:06:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Bahra 1, Excavations in 2014 and 2015. Preliminary Report on the Sixth and Seventh Seasons of Kuwaiti–Polish Archaeological Investigations
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 21:35:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Swiatowit (segment C pozycja 3716, 10 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2017 10:42:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Źródło
Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe (segment B pozycja 1537, 7 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2019 11:24:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
Manufacturing processes. Actual problems - 2016. Volume II
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/07/2018 03:54:16 przez:
Źródło
Hydroacoustics (7pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 906, 7 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 11:47:41 przez:
Źródło
Medycyna Pracy (segment A pozycja 8365, 15 pkt.)
Rok
2015