Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/04/2017 03:22:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie (segment B pozycja 2050, 14 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2019 12:34:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Exedra - Revista Científica
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/11/2017 14:45:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
III jornadas de língua portuguesa e culturas lusófonas da Europa central e de leste: atas : Universidade Eötvös Loránd de Budapeste, 29 de novembro - 1 de dezembro de 2012
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 06/04/2017 02:05:57 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Teatr i dramat dla dzieci i młodzieży / pod red. Marzenny Wiśniewskiej, Macieja Wróblewskiego.
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 09/02/2020 03:38:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:22:53 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Transfer. Reception studies
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 17:37:48 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Dzieje Najnowsze (segment C pozycja 1058, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:15:59 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Wielkie inwestycje publiczne w miastach aglomeracji : region – miasto – wieś : praca zbiorowa. T. 2
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 17:38:25 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd orientalistyczny (segment C pozycja 2966, 10 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 21:06:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Paradygmat kat – ofiara w literaturze i sztuce europejskiej w latach 1989–2014
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/10/2017 14:58:24 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Schreiben als Widerstand. Elfriede Jelinek & Herta Müller
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 29/01/2020 17:30:50 przez:
Źródło
Schreiben als Widerstand. Elfriede Jelinek & Herta Müller
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 31/08/2018 11:14:51 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Dziedzictwo awangardy a edukacja artystyczna : pomiędzy dziełem, zdarzeniem i doświadczeniem / pod red. Mirosławy Moszkowicz, Bernadety Stano.
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 23/03/2017 03:30:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Zarządzanie i Finanse (segment B pozycja 2915, 10 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/05/2017 10:06:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka (segment C pozycja 3729, 11 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2020 04:10:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Teatr Lalek
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/03/2020 09:19:12 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Neophilologica. Etudes semantico-syntaxiques des langues romanes. Prace Naukowe Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach (12pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1676, 12 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2020 20:19:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 07/02/2017 03:04:40 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ODERÜBERSETZEN
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 26/11/2019 10:47:38 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
ODERÜBERSETZEN
Rok
2013