Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 08:09:38 przez:
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:32:51 przez:
Źródło
Forum Zakażeń (segment B pozycja 779, 5 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/09/2018 03:31:02 przez:
Źródło
FOLIA MICROBIOLOGICA (segment A pozycja 3963, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 05:41:01 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Mikrobiologia w kosmetologii. Red. nauk. Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 12:25:39 przez:
Źródło
MYCOSES (segment A pozycja 8647, 30 pkt.)
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2018 03:33:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 7)
Źródło
Journal of Global Antimicrobial Resistance (segment A pozycja 6589, 15 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/08/2019 06:02:13 przez:
Źródło
Marketingowe oraz społeczne aspekty zarządzania w kulturze
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/09/2018 03:31:02 przez:
Źródło
Zakażenia (segment B pozycja 2908, 3 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2018 03:33:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 11)
Źródło
Eurosurveillance (segment A pozycja 3768, 40 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/08/2019 03:27:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (10pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 05:41:03 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:32:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Zakażenia (segment B pozycja 2908, 3 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/03/2017 03:27:38 przez:
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (segment B pozycja 1979, 10 pkt.)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2017 05:41:01 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Mikrobiologia w kosmetologii. Red. nauk. Eugenia Gospodarek, Agnieszka Mikucka. Warszawa: Wydaw. Lek. PZWL, 2013
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 28/03/2017 03:32:52 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 8)
Źródło
Indian Journal of Medical Microbiology (segment A pozycja 4876, 15 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/09/2018 03:31:03 przez:
Źródło
Postępy Hig. Med. Dośw. (15pkt w roku publikacji) (segment A pozycja 9670, 15 pkt.)
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/08/2017 11:11:21 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem
Rok
2016