Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:24:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
W trosce o jakość w ilości : tutoring oksfordzki w Uniwersytecie Gdańskim
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:24:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Zbliżenia : językoznawstwo, literaturoznawstwo, translatologia
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:25:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
+ 3
Źródło
Alors je rêverai des horizons bleuâtres... : études dédiées à Barbara Sosień
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/02/2017 11:04:14 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 10)
Źródło
Proceedings of the 22nd International Conference "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems" MIXDES 2015
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:39:31 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Przegląd Narodowościowy = Review of Nationalities (segment B pozycja 2083, 6 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:24:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
+ 1
Źródło
La révolte dans la littérature française
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 02:24:26 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
+ 2
Źródło
Entre le sacré et le profane
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/03/2017 12:31:32 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Redaktorzy (liczba redaktorów: 2)
Źródło
Questions of civil society : category, position, functionality / ed. by Ralph Schattkowsky and Adam Jarosz.
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 11/04/2017 01:34:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Questions of Civil Society: Category - Position - Functionality
Rok
2013
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 08/03/2017 10:45:03 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Źródło
2016 IEEE 19th International Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits & Systems (DDECS)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 05/03/2018 10:52:41 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 02/03/2017 07:16:40 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 15/03/2017 03:23:16 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
ANNALS OF WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES- SGGW - AGRICULTURE (segment B pozycja 200, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 14:40:43 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/04/2017 13:21:54 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2015
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 12/03/2019 13:19:52 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 3)
Źródło
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 10/03/2017 11:30:35 przez:
Źródło
Proceedings of the 14th IEEE East-West Design & Test Symposium (EWDTS-2016)
Rok
2016
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/02/2017 14:31:55 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Proceedings of 8th Supervisory Board Meeting of Senseiver Project
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/03/2018 13:33:56 przez:
Źródło
2017 14th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 20/04/2017 11:54:07 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Polen - Analysen
Rok
2014