Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:01 przez:
Źródło
Epidemiologia i prewencja chorób układu krążenia
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 22/03/2017 03:21:16 przez:
Źródło
Alergologia Info (segment B pozycja 123, 7 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 14/04/2017 12:44:10 przez:
Źródło
Zachorowalność i umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja demograficzna Polski
Rok
2015