Wyszukiwanie obejmuje jedynie prace już zarchiwizowane w Module Sprawozdawczym PBN.

Przetwarzanie...

Źródło
Rok publikacji
Typ
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2020 03:33:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Przegląd Spawalnictwa (9pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 2119, 9 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 03:30:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Modelowanie Inżynierskie (segment B pozycja 1623, 8 pkt.)
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 04:02:39 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 5)
Źródło
IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Rok
2016
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 03:30:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Archives of Foundry Engineering (segment B pozycja 232, 15 pkt.)
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 21/03/2017 18:19:35 przez:
Źródło
Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 12:17:30 przez:
Źródło
WPR a konkurencyjność polskiego i europejskiego sektora żywnościowego
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 14:15:28 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Poetyka losu i historii : profesorowi Tadeuszowi Budrewiczowi w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin
Rok
2017
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2019 13:18:36 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics
Rok
2015
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 17/03/2017 10:29:15 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Ekonomiczne, społeczne i instytucjonalne czynniki wzrostu w sektorze rolno-spożywczym w Europie
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 03:30:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (segment B pozycja 1161, 10 pkt.)
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:32:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 24/02/2017 03:32:12 przez:
Redaktorzy (liczba redaktorów: 1)
Źródło
Rok
2014
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 13/03/2017 17:36:36 przez:
Źródło
MATERIALS CHARACTERIZATION (segment A pozycja 8204, 45 pkt.)
Rok
2015
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 30/03/2020 03:33:19 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Źródło
Modelowanie Inżynierskie (8pkt w roku publikacji) (segment B pozycja 1623, 8 pkt.)
Rok
2017
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/02/2019 03:30:42 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Technologia i Automatyzacja Montażu (segment B pozycja 2670, 7 pkt.)
Rok
2013
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 10:04:50 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2013
Artykuł PBN-AR
Zmodyfikowano: 16/03/2017 13:43:17 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics (segment B pozycja 1161, 10 pkt.)
Rok
2014
Rozdział w monografii PBN-AR
Zmodyfikowano: 25/02/2019 13:18:37 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Źródło
International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics 2015
Rok
2016
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 03/04/2020 14:15:31 przez:
Źródło
Rok
2017
Monografia PBN-AR
Zmodyfikowano: 27/03/2019 11:59:34 przez:
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Źródło
Rok
2015